Wonen in het buitenland

Melding
Het Xerox Pensioenbureau krijgt niet automatisch een melding van uw verhuizing naar of in het buitenland. U dient er zelf voor te zorgen dat u uw adres bij het pensioenfonds bekend blijft.

Bewijs van in leven zijn
U bent verplicht om eenmaal per jaar een 'bewijs van in leven zijn' naar het Xerox Pensioenbureau op te sturen. Als u dit niet doet, stopt uw pensioenuitkering. Het Xerox Pensioenbureau benadert u elk jaar wanneer u weer een 'bewijs van in leven zijn' moet opsturen.

Ontheffing loonbelasting
Indien u ontheffing van loonbelasting heeft gekregen van de Belastingdienst, dient u het originele exemplaar van de beschikking van de Belastingdienst toe te sturen aan het Xerox Pensioenbureau.