Verhuizen

Melding
Het Xerox Pensioenbureau krijgt automatisch een melding van uw verhuizing. Uw adres wordt dan gewijzigd in de administratie.

Buitenland
Het Xerox Pensioenbureau krijgt niet automatisch een melding van uw verhuizing naar of in het buitenland. U dient er zelf voor te zorgen dat u uw adres bij het pensioenfonds bekend blijft.