Samenwonen

Geen recht op partnerpensioen
Wanneer u gaat samenwonen nadat u met pensioen bent gegaan, heeft uw partner geen recht op partnerpensioen wanneer u overlijdt.

Aanmelden partner
U hoeft uw partner niet bij het pensioenfonds aan te melden.

Afmelden partner
Wanneer u v
óórdat u met pensioen bent gegaan een samenlevingsovereenkomst heeft gesloten en deze wordt beëindigd nadat u met pensioen bent gegaan, dient u er zelf voor te zorgen dat u dit doorgeeft aan het pensioenfonds. Dit doet u door een door u en uw ex-partner ondertekende verklaring van de beëindiging toe te sturen aan het Xerox Pensioenbureau.

Let op: er zijn gevolgen voor uw pensioen. Meer informatie hierover vindt u onder Scheiden.