Nieuws
 

Geen toeslagverlening per 1 januari 2018 13 februari 2018
Stichting Pensioenfonds Xerox probeert de pensioenen van de actieve deelnemers aan te passen aan 75% van de stijging van de prijzen (de prijsindex). Daarbovenop probeert het pensioenfonds de pensioenen van de actieve deelnemers... Lees meer
 

Geen korting van pensioenen in 2018 16 januari 2018
Stichting Pensioenfonds Xerox hoeft de pensioenuitkeringen van de pensioengerechtigde deelnemers en de opgebouwde pensioenen van de actieve en gewezen deelnemers in 2018 niet te verlagen. Lees meer
 

Wijziging pensioenreglement per 1 januari 2018 2 januari 2018
Het bestuur heeft per 1 januari 2018 een gewijzigd pensioenreglement vastgesteld naar aanleiding van een aantal wettelijke maatregelen. De wijzigingen in het pensioenreglement zijn als volgt. Lees meer
 

Ouder nieuws