Publicaties
 
 
Nieuwsbrief 4 Nieuwsbrief uitgave 4 - maart 2018              

Hierin onder meer:
  • toekomstvisie en strategie;                                    
  • wijziging pensioenreglement per 1 januari 2018;
  • nieuwe privacywetgeving.
 
 
Nieuwsbrief 3    Nieuwsbrief uitgave 3 - augustus 2017               

Hierin onder meer:
  • nieuwe gezichten in bestuur;
  • aankondiging deelnemersvergaderingen;
  • de rol van de visitatiecommissie.
  
 
Nieuwsbrief 2        Nieuwsbrief uitgave 2 - maart 2017                     

Hierin onder meer:
  • benchmarking;
  • geen verlaging of verhoging pensioenen in 2017;
  • Asset Liability Management-studie.