Publicaties
 
 
Nieuwsbrief 3 Nieuwsbrief uitgave 3 - augustus 2017               

Hierin onder meer:
  • nieuwe gezichten in bestuur;
  • aankondiging deelnemersvergaderingen;
  • de rol van de visitatiecommissie.
  
 
Nieuwsbrief 2 Nieuwsbrief uitgave 2 - maart 2017                     

Hierin onder meer:
  • benchmarking;
  • geen verlaging of verhoging pensioenen in 2017;
  • Asset Liability Management-studie.
 
 
Nieuwsbrief 1 Nieuwsbrief uitgave 1 - november 2016              

Hierin onder meer:
  • verkiezingen verantwoordingsorgaan;
  • financiële situatie van het pensioenfonds;
  • Pensioen 1-2-3.