Kerncijfers

Het volgende overzicht betreft de kerncijfers over het boekjaar 2016.
 
Werkgevers en deelnemers  
Aantal werkgevers 3
Aantal actieve deelnemers 936
Aantal gewezen deelnemers 1.850
Aantal pensioengerechtigde deelnemers 2.250
   
Reglementvariabelen  
Toeslag actieve deelnemers per 1 januari (%) 0,00
Toeslag inactieve deelnemers per 1 januari (%) 0,00
   
Pensioenuitvoering  
Feitelijke premie (€1.000) 10.297
Kostendekkende premie (€1.000) 13.327
Gedempte kostendekkende premie (€1.000) 9.515
Pensioenuitvoeringskosten (€1.000) 1.077
Pensioenuitvoeringskosten per deelnemer (€) 260
Pensioenuitkeringen (€1.000) 26.751
   
Vermogenssituatie en solvabiliteit  
Pensioenvermogen (€1.000) 873.049
Pensioenverplichtingen eigen beheer (€1.000) 893.226
Pensioenverplichtingen totaal (€1.000) 899.482
Aanwezige dekkingsgraad (%) 97,1
Beleidsdekkingsgraad (%) 94,3
Minimaal vereiste dekkingsgraad (%) 104,1
Vereiste dekkingsgraad (%) 114,3
   
Beleggingsportefeuille  
Vastgoedbeleggingen (€1.000) 37.357
Aandelen inclusief derivaten (€) 298.427
Vastrentende waarden (€) 490.595
Commodities inclusief derivaten (€) 35.329
   
Beleggingsperformance  
Beleggingsrendement (%) 10,65
Benchmark (%) 10,69
Kosten vermogensbeheer (%) 0,38
Transactiekosten (%) 0,02