Van baan veranderen

Opbouw
Als u bij een andere werkgever gaat werken, doet u niet meer mee met de pensioenregeling die u nu hebt. Het ouderdomspensioen dat u hebt opgebouwd, blijft staan. Maar u bouwt geen pensioen meer op in deze pensioenregeling.

Bij uw nieuwe werkgever bouwt u waarschijnlijk ook pensioen op. Dat gebeurt dan in de pensioen-regeling van uw nieuwe werkgever.

Waardeoverdracht
Soms is de nieuwe pensioenregeling beter dan de oude. Bijvoorbeeld als in de nieuwe pensioen-regeling betere toeslagen op uw pensioen worden verleend. Dan kan het voordelig zijn om het opgebouwde pensioen uit de pensioenregeling die u nu hebt aan de nieuwe pensioenregeling over te dragen. Dat wordt 'uitgaande waardeoverdracht' genoemd. Als u hier gebruik van wilt maken, kunt u dit aanvragen via uw nieuwe werkgever.

Als uw opgebouwde pensioen lager is dan €484,09 per jaar en hoger dan €2 per jaar, dan zorgt het pensioenfonds er automatisch voor dat uw pensioen meegaat naar uw nieuwe pensioen-regeling. Heeft u geen nieuwe pensioenregeling, dan blijft uw pensioen bij het pensioenfonds. Stopte uw pensioenopbouw na 1 januari 2019 en is uw opgebouwde pensioen lager dan €2 per jaar, dan krijgt u dat pensioen niet. Dat is wettelijk zo bepaald.

Het kan ook zo zijn dat u een pensioen dat u hebt opgebouwd in de pensioenregeling van een vorige werkgever wilt overdragen naar het pensioenfonds. Dat wordt 'inkomende waardeover-dracht' genoemd. Als u hier gebruik van wilt maken, dan kunt u een waardeoverdracht naar het pensioenfonds aanvragen. U gebruikt daarvoor een waardeoverdrachtformulier dat u in de Mijn SPX-omgeving kunt downloaden.