(Onbetaald) verlof nemen

Vormen van verlof
Er zijn verschillende vormen van verlof die gevolgen hebben voor uw pensioenopbouw. Hieronder vallen ouderschapsverlof, geboorteverlof, onbetaald verlof en levensloopverlof.

Voortzetting pensioenopbouw
Tijdens het verlof bouwt u geen pensioen op, tenzij u aan uw werkgever te kennen heeft gegeven gebruik te willen maken van de mogelijkheid om voor eigen rekening de opbouw (gedeeltelijk) voort te zetten. Uw werkgever draagt dus niet bij in de kosten. Het pensioenfonds wordt door uw werkgever ingelicht over uw keuze.