Kinderen krijgen

Ouderschapsverlof
Tijdens ouderschapsverlof bouwt u geen pensioen op, tenzij u aan uw werkgever te kennen heeft gegeven gebruik te willen maken van de mogelijkheid om voor eigen rekening de opbouw (gedeeltelijk) voort te zetten. Het pensioenfonds wordt door uw werkgever ingelicht over uw keuze.

Wezenpensioen
Wanneer u komt te overlijden, dan kan (kunnen) uw kind(eren) recht hebben op wezenpensioen.

Uw kind aanmelden
Wanneer u een kind krijgt, verandert er niets aan uw pensioenopbouw. U hoeft uw kind daarom niet aan te melden bij het pensioenfonds.