Arbeidsongeschikt raken

Volledige of gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid
Als u ziek of arbeidsongeschikt wordt, blijft u pensioen opbouwen in de pensioenregeling. U bent arbeidsongeschikt als u meer dan twee jaar ziek bent. Als u volledig arbeidsongeschikt wordt, bouwt u ook volledig pensioen op. Maar u hoeft geen premie meer te betalen. Als u deels arbeidsongeschikt wordt, bouwt u maar voor een deel pensioen op. Voor dat deel betaalt u geen premie meer.

In de tabel volgende staat hoeveel pensioen u nog opbouwt als u arbeidsongeschikt bent.
 
Hoeveel procent bent u
arbeidsongeschikt?
Hoeveel procent gaat de
pensioenopbouw door?
0 tot 35% arbeidsongeschikt 0%
35 tot 45% arbeidsongeschikt    40%
45 tot 55% arbeidsongeschikt  50%
55 tot 65% arbeidsongeschikt   60%
65 tot 80% arbeidsongeschikt 72,5%
80 tot 100% arbeidsongeschikt 100%

Wettelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering
Als u arbeidsongeschikt wordt, hebt u volgens de wet recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Als u volledig arbeidsongeschikt wordt, krijgt u een WIA-uitkering en als u voor een deel arbeidsongeschikt wordt, krijgt u een WGA-uitkering.

UWV bepaalt voor hoeveel procent u arbeidsongeschikt bent. Datzelfde percentage gebruikt het pensioenfonds om te bepalen hoeveel pensioen u nog opbouwt.