Pensioenpremie

Verhouding
U en uw werkgever betalen samen voor de pensioenregeling. U betaalt pensioenpremie: een bepaald percentage van uw pensioengrondslag. Uw werkgever houdt deze premie maandelijks in op uw bruto salaris. Uw werkgever betaalt de rest van de premie.

Betalingsvoorbehoud
In bijzondere situaties kan uw werkgever minder premie gaan betalen. Hij kan zelfs helemaal stoppen met premie betalen. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren als de werkgever financiële problemen heeft. Als dat zo is, krijgt u meteen bericht van het pensioenfonds. Het pensioen dat u al hebt opgebouwd, blijft wel bestaan. Maar het pensioen dat u in de toekomst opbouwt, verandert.

Vaste pensioenpremie
Uw werkgever heeft in het arbeidsvoorwaardenoverleg een vaste pensioenpremie afgesproken voor vijf jaar. Een 'vaste pensioenpremie' betekent dat uw werkgever aan het pensioenfonds een vast percentage van de pensioengrondslag aan premie betaalt. Hij betaalt dus niets meer en niets minder. Er is een vaste pensioenpremie afgesproken van 30%. Het is de bedoeling dat dit bedrag hoog genoeg is om de pensioenopbouw van te betalen.

Het kan zijn dat de kosten van de pensioenopbouw toch hoger worden dan verwacht. Dan is de vaste premie te laag. Het pensioenfonds kan dan besluiten dat u (tijdelijk) minder pensioen opbouwt, want uw werkgever gaat niet méér betalen. Als dit gebeurt, krijgt u daarover persoonlijk bericht van uw pensioenfonds.